• 06 5378 6832

Over Ons

Videoclub Best is een gezellige vereniging die bestaat uit ongeveer 16 videohobbyisten.

De leden van onze vereniging komen een keer in de twee weken bij elkaar in buurthuis Kadans in Best. Deze avonden zijn altijd op maandagavond van 19.30 - 22.00 uur. De clubavonden zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, bekijken van elkaars werk én nieuwe dingen te leren Maar het belangrijkste is het plezier beleven aan onze gezamenlijke hobby.

Wat doen we?

Op onze clubavonden bespreken we verschillende onderwerpen m.b.t. onze hobby. Ook vertonen we films van onszelf of van buiten de club om gezamenlijk hiervan te leren hoe het beter kan. We werken veel in een projectvorm omdat we dan naast theorie ook het geleerde in praktijk kunnen brengen. Behalve over beeld, geluid of belichting hebben we het ook over hoe je een film het beste kan monteren via jouw montageprogramma. Dit kan op onze club computers. Ook nodigen we een enkele keer een gastspreker uit om bepaalde aspecten van onze hobby te belichten. Soms maken we een groepsfilm of een speelfilm. Want dit stimuleert onze samenwerking en laat ons met alle facetten van het filmen kennis te maken. Op deze clubavonden worden diverse onderwerpen m.b.t. onze hobby besproken en vertonen en bespreken we onze zelf gemaakte films.

Bijwonen

Heeft u belangstelling om een avond bij te wonen? Neem contact op met onze secretaris door middel van de contact pagina.